Menyuarakan Nilai Pancasila

Sejak Sekolah Dasar kita sudah terbiasa dan akrab dengan Pancasila. Setiap upacara bendera, Pembina upacara menuntun kita, untuk bersama menyuarakan 5 sila dalam Pancasila. Bahkan kala itu, semua anak usia sekolah hafal setiap sila dalam…